Privacy Policy

POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A PLATFORMEI FAGURA  „Politica”

Valabilă de la 18 aprilie 2024

 1. IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

OCN FAGURA MARKETPLACE S.R.L. – o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din Republica Moldova, cu sediul social situat în  mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/3, ap.(of.) 15, IDNO 1018600006071, având cod unic de înregistrare 41247936 își dorește să asigure siguranța datelor cu caracter personal ale persoanelor care accesează platforma de crowdfunding și care beneficiază de serviciile noastre.

Fagura, în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă, în proces de autorizare în conformitate cu Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 181 din 7 iulie 2023 privind serviciile de finanțare participativă (Legea 181/2023), pune la dispoziția Utilizatorilor Platforma Fagura, o platformă digitală de finanțare participativă disponibilă la www.fagura.com („Platforma”), prin intermediul căreia Utilizatorii înregistrați ca Dezvoltatori de proiect sunt puși în legătură cu Utilizatorii înregistrați ca Investitori, prin facilitarea acordării de împrumuturi Dezvoltatorilor de proiect, care au posibilitatea de a publica Proiecte în scopul obținerii de finanțare, în calitate de clienți ai Fagura, de la Investitori care pot finanța Proiectele publicate prin acordarea de Împrumuturi (denumite colectiv „Fagura”, „Noi”, „Operatorul de Servicii Fagura”), servicii care implică operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În scopul accesării Platformei și utilizării Serviciilor Fagura, vă dați acordul cu privire la dispozițiile prezentei Politicii (împreună cu Termenii și Condițiile noastre și oricare alte documente la care se face referire în cadrul acestora), implicit cu prelucrarea datelor personale care vă privesc.

Pentru că urmărim constant îmbunătățirea serviciilor noastre și pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, există posibilitatea să modificăm din când în când această Politică, așadar vă rugăm să verificați periodic această Politică. În cazul în care vom face modificări pe care le considerăm importante sau care vă afectează drepturile, vă vom informa printr-o notificare.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR AFERENTE PLATFORMEI

Astfel, în calitate de operator de date cu caracter personal, am redactat aceasta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politică”), în conformitate cu Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 și Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Legea 133/2011), inclusiv dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016, prin care dorim să vă informăm asupra următoarelor aspecte:

 • Categoriile de persoane vizate;
 • Datele cu caracter personal prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal;
 • Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră;
 • Cu cine partajăm datele personale;
 • Unde stocăm datele prelucrate;
 • Măsuri de securitate a datelor;
 • Drepturile pe care le aveți asupra datelor personale;

În prezenta Politică, următorii termeni se interpretează astfel cum sunt definiți în cele ce urmează:

„GDPR”reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al parlamentului european și al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; 
“Legea 181/2023”reprezintă Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 181 din 7 iulie 2023 privind serviciile de finanțare participativă;
“Legea 133/2011”reprezintă Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
„Operator”reprezintă o persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 
„Date personale”reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; 
„Persoana vizată”reprezintă o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; în prezenta Politică, Persoanele vizate pot fi, dar fără a se limita la Dezvoltatorii de Proiect, Investitorii, angajații Utilizatorului, etc. – Dezvoltatorul de Proiect și Investitorul; 
„Prelucrare”reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 
„Consimțământ”    “Utilizator”reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; reprezintă orice Investitor sau Dezvoltator de proiect, persoană fizică sau persoană juridică, care creează un cont în Platforma și, după caz, beneficiază de Serviciile Platformei Fagura; 
„Formular de Înregistrare”reprezintă Formularul online completat de către Împrumutat sau Investitor pentru obținerea statului de Utilizator al platformei; 
„Dezvoltator de proiect”reprezintă orice persoană juridică si persoană fizică care derulează activitate cu titlu profesional sub o formă de organizare prevăzută de lege, care intenționează să obțină finanțare prin intermediul platformei de finanțare participativă Fagura, în condițiile din prezentul document; 
„Investitor”reprezintă orice persoană fizică sau juridică care a finalizat cu succes procesul de creare a unui cont de Utilizator – tip Investitor în Platformă și prin acordă împrumuturi în scopul finanțării participative prin intermediul Platformei; 
„Comunicare comercială”reprezintă informarea sau comunicarea din partea Fagura adresată potențialilor Investitori sau potențialilor Dezvoltatori de proiect/Utilizatorilor cu privire la serviciile oferite de către Fagura; 
„CNPDCP”reprezintă Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova

Prezenta secțiune se completează cu secțiunea de definiții din Termeni și Condițiile de utilizare a Platformei Fagura.

 • CATEGORII DE PERSOANE VIZATE

Persoanele vizate de operațiunile de prelucrare sunt Utilizatorii persoane fizice ai Platformei și a Serviciilor Fagura, reprezentanții (legali și convenționali) – persoane fizice ai Utilizatorilor-persoane juridice și ai Dezvoltatorilor de proiecte, persoanele fizice care acționează drept fideiusori, precum și terții-beneficiari ai anumitor servicii (ex. persoanele cărora Utilizatorii le transmit invitația de înregistrare pe Platformă), precum și orice persoană care accesează Platforma conform prevederilor de mai jos și conform Termenilor și Condițiilor de utilizare a Platformei. 

Platforma nu se adresează și nici nu este destinată persoanelor sub 18 ani. Fagura nu intenționează să prelucreze date personale ale persoanelor sub 18 ani, prin urmare, Utilizatorii care au 18 ani nu pot beneficia de cont de utilizator.

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE / SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR / TEMEIUL LEGAL 


Datele cu caracter personal sunt orice date/informații care ne ajută să identificăm persoanele vizate; prelucrarea de date personale privește orice persoană care vizitează Platforma, Utilizatorii-persoane fizice înregistrate sau alte persoane fizice indicate de Utilizatori (reprezentanții legali/convenționali ai Utilizatorilor-persoane juridice, persoanele fizice care acționează în calitate de fidejusor, persoanele cărora cărora Utilizatorii le transmit invitația de înregistrare pe Platformă) care pot fi identificați pe baza datelor furnizate în Platfoma Fagura. Există date care ne permit să vă identificăm direct (de exemplu, numele și prenumele), în timp ce prelucrarea altor informații duce la identificarea dvs. indirectă (de exemplu, IP-ul Dispozitivului pe care Utilizatorul îl folosește pentru a accesa Contul de Utilizator – ambele sunt categorii de date personale).

 • Accesarea Platformei

Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal / Destinatari / Durata stocării:

În momentul în care dvs., Utilizatorul accesează Platforma, sunt transferate în mod automat diferite informaţii între terminalul dvs. şi server-ul nostru; în funcție de modul în care accesează Platforma, acestea pot fi: 

 • adresa de IP a dispozitivului dvs. conectat la internet;
 • setări privind fusul orar și țara și orașul de unde accesați Platforma, denumirea şi URL-ul fişierului accesat, pagina web de unde a avut loc accesarea, browser-ul, tipul și versiunea dispozitivului utilizat de dvs.;
 • sistemul de operare al dispozitivului, producătorul dispozitivului;
 • numele operatorului de servicii comunicații mobile;
 • setări Wi-Fi/Bluetooth;
 • date de protocol HHTP/HTTPS;
 • locația dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă conectați în Platformă.


Scopul și temeiul legal al prelucrării: asigurarea unei conexiuni optime, asigurarea unei utilizări facile a Platformei, evaluarea siguranţei şi stabilităţii sistemului. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale mai sus indicate este reprezentată de interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile prelucrării datelor enunțate mai sus.


Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante și partenerului nostru care asigură serviciile de găzduire a datelor și informațiilor operate prin intermediul Platformei DigitalOcean (o companie înregistrată și funcționând în Statele Unite ale Americii, cu sediul social situat în 01 6th Ave. New York).


Durata stocării:

Datele sunt stocate pentru o perioadă de 6 luni, după care sunt şterse automat/sunt anonimizate ireversibil (fapt ce face imposibilă identificarea dvs.). Datele de geolocalizare (a se vedea datele aferente dispozitivului) sunt şterse după ce încetați utilizarea paginii noastre de internet.

 • Crearea unui cont de utilizator pe Platformei

Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal/Destinatari / Durata stocării:

Fie că doriți să accesați Platforma în calitate de Investitor, sau în calitate de Dezvoltator de Proiect, pentru a vă putea oferi serviciile noastre, este necesar să prelucrăm următoarele date personale în urma creării unui cont de utilizator și prin completarea formularului online necesar cu datele care identifică direct Persoana vizată: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, parolă, log-uri privind acordul Utilizatorului (acțiunile de acordare consimțământ), date furnizate de Utilizator/extrase prin interconectari (în măsura în care aceste date sunt date personale în temeiul legii), necesare pentru furnizarea Serviciilor în configurarea de bază a Platformei conform Termenilor și Condițiilor de Utilizare a Platformei Fagura.


Odată cu validarea de către dvs a contului de Utilizator vi se va atribui un cod unic: ID cont Utilizator, pe care îl vom prelucra în continuare conform prezenței Politici.


Scopul și temeiul legal al prelucrării: crearea contului de Utilizator pentru a folosi Platforma și a beneficia de Servicii (inclusiv efectuarea formalitatilor prealabile de validare a creării contului de utilizator), atât în calitate de Investitor, în cazul în care doriți să acordați  Împrumuturi Dezvoltatorilor, respectiv Dezvoltator de proiect, în cazul în care doriți să atrageți finanțare pentru propriul Proiect. Crearea unui cont pe Platformă este o formalitate prealabilă necesară pentru a beneficia de Serviciile  Platformei. Ne sunt necesare datele obligatorii pentru aceste formalități prealabile executării obligațiilor aferente relației contractuale dintre noi și beneficiarii Serviciilor. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale mai sus indicate este pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) GDPR.


Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante și partenerului nostru care asigură serviciile de găzduire a datelor și informațiilor operate prin intermediul Platformei DigitalOcean (o companie înregistrată și funcționând în Statele Unite ale Americii, cu sediul social situat în 01 6th Ave. New York).


Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop pe durata existenței relației contractuale între Fagura și Utilizator, la care se adaugă o durată de 3 (trei) ani de la data încetării ultimului contract sau de la ultima logare în cont de către Utilizator, oricare dintre ele intervine mai târziu.

 • Verificarea identității utilizatorului

Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal/Destinatari / Durata stocării:

Fie că doriți să accesați Platforma în calitate de Investitor, fie în calitate de Dezvoltator de Proiect, pentru a vă putea oferi Serviciile noastre, este necesar să prelucrăm următoarele date personale în vederea verificării identității utilizatorului prin completarea formularului online necesar cu datele care identifică direct Persoana vizată: ID utilizator, numele și prenumele, cetățenia, sex, data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, date din documentul de identitate (de ex. seria și numărul actului de identitate, data emiterii și expirării actului de identitate, codul numeric personal), date despre relațiile Persoanei vizate cu Persoana juridică (angajator, funcția în companie, data angajării, telefon angajator); tara, document de identitate, fotografia furnizată în timp real, stare civilă, studii, date din factură de utilități, loguri cu privire la acțiunile utilizatorului în Platformă, informații de conectare între serverul nostru, dispozitivului cu care utilizatorul efectuează formalitățile de înregistrare, dispozitiv mobil conectat la interfața Onfido.


Pentru ca Fagura să verifice dacă Utilizatorii Platformei sunt titularii actului de identitate și că documentul nu prezintă semne de fraudă necesare în momentul înrolării pe Platformă și creării contului, Fagura colaborează cu Onfido GmbH (o companie înregistrată și funcționând în Germania sub nr. HRB 211512 B, cu sediul social situat în c/o Osborne Clarke, Innere KanalstraBe 15, 50823, Koln – „ONFIDO”, care asigură aceste Servicii. Astfel, Onfido prelucrează pentru Fagura datele de identitate ale clienților Fagura, respectiv: (i) investitorii persoane fizice, (ii) administratorii/asociații (persoane fizice) investitorilor persoane juridice, (iii) administratorii/asociații (persoane fizice) dezvoltatorilor de proiect. 


Datele și informațiile procesate de Onfido  pot include: 

 • imaginea unui document de identitate (ex. O carte de identitate, un pașaport sau un permis de conducere); 
 • fotografii (uneori, realizate în succesiune rapidă), sau 
 • înregistrare video a utilizatorului și 
 • identificatorii faciali biometrici extrași din această înregistrare/ acele imagini. 


Dacă ne veți acorda informații despre alte persoane (de exemplu, dacă reprezentați un Dezvoltator de proiect/Investitor și furnizați informații despre administratori, parteneri, membri, acționari sau proprietari efectivi, sau ale prietenilor dvs., altele decât datele dvs.), atunci este responsabilitatea dumneavoastră să îi aduceți la cunoștință prezenta Politică și să vă asigurați că aveți acordul și sunteți împuternicit să ne oferiți aceste date.


Scopul și temeiul legal al prelucrării: Verificarea identității unui Utilizator este o formalitate prealabilă necesară pentru a beneficia de Serviciile  Platformei. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale mai sus indicate este pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, în conformitate cu articolul 5 alin. (5) lit. (a) Legea 133/2011


Destinatari / categorii de destinatari:

 • Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante și partenerilor terți: Onfido GmbH (pentru serviciile de verificare a identității dintre Utilizatorul Platformei și titularii actului de identitate, precum și a faptului că documentul de identitate nu prezintă semne de fraudă) și DigitalOcean (pentru serviciile de găzduire a datelor și informațiilor operate prin intermediul PFP);


Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop pentru o durată de 5 (cinci) ani conform Legii 181/2023, cu excepția situației în care Utilizatorul este parte dintr-un contract de împrumut încheiat prin intermediul Platformei Fagura pentru o durată mai mare de 24 luni, situație în care vom stoca datele și informațiile prelucrate pe toată durata existenței contractului de împrumut la care se adaugă o durată de 3 (trei) ani (în cazul unor proceduri în instanță care se prelungesc dincolo de acest termen, datele se vor prelucra până la finalizarea procedurilor, exclusiv pentru scopul procedurilor respective).

 • Administrarea contului de Utilizator


Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal/Destinatari / Durata stocării:

În cazul în care vă doriți să vă conectați/logați sau să efectuați acțiuni din contul de Utilizator, este necesar să prelucrăm următoarele date personale în vederea conectării la Platformă, utilizării Serviciilor, și funcționalităților Platformei, arhivării în format electronic a informațiilor/documentelor aferente Serviciilor, asigurării suportului și asistenței pentru Utilizatori, evaluării Serviciilor, dezvoltării, întreținerii și îmbunătățirii Platformei, asigurării securității Platformei, furnizării de răspunsuri la petiții, reclamații și solicitări, emiterii de documentelor de plată, arhivării logurilor referitoare la acțiunile Utilizatorului și evidențelor tranzacțiilor:

 • adresa IP a dispozitivului pe care care Utilizatorul accesează Platforma și alte informații legate de dispozitiv (când este utilizată Platforma);
 • data și ora accesului la Platformă;
 • cererea (tehnică) de acces la Platformă;
 • cod de răspuns HTTP;
 • cantitatea de date transferate;
 • versiunea Platformei;
 • sistemul de operare;
 • identificare și tratare erori;
 • datele din contul de Utilizator;
 • date privind tranzacțiile;
 • date pentru emiterea documentelor de plată;
 • date cont bancar.


Scopul și temeiul legal al prelucrării: Administrarea contului de Utilizator este o formalitate necesară pentru a beneficia de Serviciile  Platformei. Ne sunt necesare aceste date pentru a executa obligațiile contractuale și legale prevăzute de Legea 181/2023 și Legea 133/2011. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale mai sus indicate este îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu art. 5, alin. (5) lit. (a) și (b) din Legea 133/2011, precum și articolul 6 alin. 1 lit. b) și c) GDPR.


Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante și partenerilor terți: DigitalOcean (pentru serviciile de găzduire a datelor și informațiilor operate prin intermediul PFP) și procesatorului de plăți Victoriabank sau Paysera;


Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop pentru o durată de 5 (cinci) ani conform Legii 181/2023, cu excepția situației în care utilizatorul este parte dintr-un contract de împrumut încheiat prin intermediul Platformei Fagura pentru o durată mai mare de 24 luni, situație în care vom stoca datele și informațiile prelucrate pe toată durata existenței contractului de împrumut la care se adaugă o durată de 3 (trei) ani (în cazul unor proceduri în instanță care se prelungesc dincolo de acest termen, datele se vor prelucra până la finalizarea procedurilor, exclusiv pentru scopul procedurilor respective).

 • Crearea profilului de Investitor


Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal/Destinatari / Durata stocării:

În cazul în care vă doriți să accesați Platforma în calitate de Investitor, este necesar să prelucrăm următoarele date personale în vederea creării unui profil de Investitor prin completarea chestionarelor necesare cu datele care identifică direct Persoana vizată:

 • Informații privind cunoștințele și experiența Persoanei vizate în domeniul investițiilor: Istoricul și nivelul de cunoștințe în domeniul investițiilor, precum și venitul și nivelul de educație în vederea evaluării profilului de investitor și caracterului adecvat al serviciilor de finanțare participativă;
 • simularea capacității investitorului de a suporta pierderile: informații despre venituri, active și angajamente existente sau viitoare;
 • Informații necesare realizării Scoring-ului: Stare civilă, dacă aveți dreptul de proprietate asupra imobilului la care aveți reședința, dacă dețineți un credit ipotecar;
 • Informații privind persoanele expuse politic (PEP): dacă reprezentați un Investitor și furnizați informații despre administratori, parteneri, membri, acționari sau proprietari efectivi,  altele decât dvs., atunci este responsabilitatea dumneavoastră să îi aduceți la cunoștință prezenta Politică și să vă asigurați că aveți consimțământul și sunteți împuternicit să ne oferiți aceste date.


Scopul și temeiul legal al prelucrării: Crearea profilului de investitor este o formalitate prealabilă necesară pentru a beneficia de Serviciile  Platformei. Ne sunt necesare datele obligatorii pentru aceste formalități prealabile executării obligațiilor legale prevăzute de Legea 181/2023. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale mai sus indicate este îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu articolul 5 alin. 5 lit. (b) din Legea 133/2011.


Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante.


Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop pentru o perioadă de 5 (cinci) ani conform Legii 181/2023, cu excepția situației în care utilizatorul este parte dintr-un contract de împrumut încheiat prin intermediul Platformei Fagura pentru o durată mai mare de 24 luni, situație în care vom stoca datele și informațiile prelucrate pe toată durata existenței contractului de împrumut la care se adaugă o durată de 3 (trei) ani (în cazul unor proceduri în instanță care se prelungesc dincolo de acest termen, datele se vor prelucra până la finalizarea procedurilor, exclusiv pentru scopul procedurilor respective).

Detalii privind profilarea și decizia automatizată


Pe baza informațiilor furnizate și utilizând setări dimensionate conform cerințelor legale (ex. investiții anterioare, apetit la risc, etc), Fagura realizează profilul, prealabil procedurilor de contractare investiții, 


Profilarea înseamnă evaluarea, conform anumitor parametri (ex. investiții anterioare, etc) pentru a aloca un utilizator unei categorii pre-definite, pe baza evaluării. Decizia bazată exclusiv pe prelucrare automată constă în luarea unor decizii bazate pe mijloace tehnice, automate, utilizând datele și informațiile furnizate de persoana vizată sau informațiile rezultând din profilare.


Utilizăm decizia automatizată pentru a evalua rezultatele participării la chestionarul de evaluare și a stabili dacă persoana vizată înțelege nivelul de risc asociat investițiilor în Proiecte pe Platformă și a simula dacă puteți asuma riscul pierderilor. Dacă analiza duce la concluzia că anumite investiții nu sunt potrivite pentru profilul dvs. sau pot reprezenta risc pentru situația dvs financiară, vă vom indica anumite avertizări în Platformă și aprecia cărei categorii de investitori aparțineți. 


Platforma revizuiește metodele de analiză automatizată în concordanță cu politicile/procedurile autorităților de supraveghere și politicilor interne adaptate. 

Platforma realizează profilul pentru a îndeplini obligația legală de evaluare a nivelului de risc și a experienței și cunoștințelor în domeniul investițiilor, din Legea 181/2023 precum și Regulamentul UE 1503/2020. Realizăm aceste demersuri în temeiul art. 22 alin 2 lit. a) GDPR, care ne permite realizarea evaluării în executarea unui contract – respectiv relația contractuală dintre Investitor și Platformă, dar și în temeiul art. 5 alin 5 lit. b) din Legea 133/2011 pentru a îndeplini obligațiile legale care ne revin în virtutea legislației prevenirii spălării banilor. Totodată, Platforma permite Utilizatorului să conteste decizia luată urmare a procesului și să își exprime punctul de vedere, asigurând intervenția unei persoane din partea Operatorului, și în plus, Utilizatorul poate decide singur să continue activitatea pe Platformă cu altă încadrare (ex. puteți opta pentru a fi încadrat drept investitor nesofisticat, deși urmare a chestionarului parcurs și a metodelor automatizate, a rezultat un profil de investitor sofisticat).

 • Crearea profilului de Dezvoltator


Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal/Destinatari / Durata stocării:

În cazul în care vă doriți să accesați Platforma în calitate de Dezvoltator, este necesar să prelucrăm o serie de date personale (inclusiv din documentația furnizată de Dezvoltatorul de proiect), care pot viza persoana Dezvoltatorului de proiecte și/sau proiectul, inclusiv cele indicate în fișa de informații esențiale.


Scopul și temeiul legal al prelucrării: Crearea profilului de Dezvoltator este o formalitate prealabilă necesară pentru a beneficia de Serviciile Platformei pentru acest rol. Ne sunt necesare datele obligatorii pentru aceste formalități prealabile executării obligațiilor legale prevăzute de Legea 181/2023 și Regulamentul 1503/2020. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale mai sus indicate este îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu articolul 5 alin. 5 lit. b) Legea 133/2011.


Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante.


Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop pentru o durată de 5 (cinci) ani conform Legii 181/2023, cu excepția situației în care utilizatorul este parte dintr-un contract de împrumut încheiat prin intermediul Platformei Fagura pentru o durată mai mare de 24 luni, situație în care vom stoca datele și informațiile prelucrate pe toată durata existenței contractului de împrumut la care se adaugă o durată de 3 (trei) ani (în cazul unor proceduri în instanță care se prelungesc dincolo de acest termen, datele se vor prelucra până la finalizarea procedurilor, exclusiv pentru scopul procedurilor respective).

 • Furnizarea Serviciilor aferente Platformei de crowdfunding;

Pentru a vă putea furniza Serviciile oferite de Platformă, în urma contractării acestora de către dvs. există posibilitatea să fie necesar să prelucrăm următoarele date personale:

 • Date de contact (număr de telefon, adresă poștală, adresă de e-mail);
 • Date de autentificare în Platformă (ID-ul de utilizator și parola);
 • Date tehnice (date despre sesiunile vizitatorilor pe website-ul Platformei, log-uri cu privire la acțiunile utilizatorului în Platformă);
 • Date despre tranzacții (tranzacțiile efectuate de Utilizator prin intermediul Platformei, preferințele Utilizatorului, setările de plasare automată a Împrumuturilor);
 • Date privind contractele de Împrumut și alte contracte/documentații încheiate prin intermediul Platformei.

Pentru serviciile de procesare a tuturor plăților procesate pentru operațiunile de intermediere derulate în Platformă și către care Fagura a externalizat serviciile de plată și care este autorizat ca prestator de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366, Fagura colaborează cu – Paysera LT, UAB (o societate organizată și funcționând în conformitate cu legea din Lituania, cu sediul social situat în Pilaitės av. 16, 04352 Vilnius, Lithuania, având cod al persoanei juridice 300060819, – „Paysera”)/ Banca Comercială Victoriabank S.A. (o instituţie de credit organizată conform legii moldovenești ca societate pe acţiuni, cu sediul social în Chișinău, str. 31 August 1989, 141, IDNO 1002600001338 – „Victoriabank” ). 

În relația cu Fagura, în vederea îndeplinirii și executării obligațiilor contractuale care îi revin și pentru prestarea Serviciilor de procesare plăți, Paysera/Victoriabank va prelucra următoarele date cu caracter personal în numele și pe seama Fagura:

 • numele și prenumele, pseudonimul, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele din actele de stare civilă, telefonul/faxul, adresa (domiciliul/reședința), adresa de e-mail, profesia, locul de muncă, formarea profesională (diplome de absolvire, studii), veniturile, sursa veniturilor, situația economică și financiară, datele privind bunurile deținute, datele bancare, funcția publică deținută, expunerea politică, fotografia sau înregistrarea video a imaginii faciale, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, datele privind săvârșirea de infracțiuni, adresa IP.  

Scopul și temeiul legal al prelucrării:

Scopul acestei prelucrării este de a asigura executarea obligațiilor Fagura în calitate de intermediar cu privire la contractarea de către Persoanele vizate a Serviciilor Fagura. Prelucrarea datelor personale este necesară pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte (conform Termenilor și Condițiilor  platformei Fagura), în conformitate cu articolul 5 alin. 5 lit. (b) Legea 133/2011

Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante și următorilor teți:


Paysera LT, UAB, o societate organizată și funcționând în conformitate cu legea din Lituania, cu sediul social situat în Pilaitės av. 16, 04352 Vilnius, Lithuania, având cod al persoanei juridice 300060819, către – „Paysera”;


Banca Comercială Victoriabank S.A., instituţie de credit organizată conform legii moldovenește ca societate pe acţiuni, cu sediul social în Chișinău, str. 31 August 1989, 141, IDNO 1002600001338 – „Victoriabank”” ;


DigitalOcean (o companie înregistrată și funcționând în Statele Unite ale Americii, cu sediul social situat în 01 6th Ave. New York,– „DigitalOcean”) – care asigură serviciile de găzduire a datelor și informațiilor operate prin intermediul Platformei.


Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop pentru o durată de 5 (cinci) ani conform Regulamentului UE 1503/2020, cu excepția situației în care utilizatorul este parte dintr-un contract de împrumut încheiat prin intermediul Patformei Fagura pentru o durată mai mare de 24 luni, situație în care vom stoca datele și informațiile prelucrate pe toată durata existenței contractului de împrumut la care se adaugă o durată de 3 (trei) ani (în cazul unor proceduri în instanță care se prelungesc dincolo de acest termen, datele se vor prelucra până la finalizarea procedurilor, exclusiv pentru scopul procedurilor respective).

 • Respectarea obligațiilor legale ale Operatorului;

Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a fi în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 1503/2020, dar și pentru a ne conforma cu legislația privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și a fraudelor. Spre exemplu, art. 5 din Regulament impune îndeplinirea anumitor cerințe privind obligația de diligență (i.e. dezvoltatorul de proiect nu are cazier judiciar).


Scopul și temeiul legal al prelucrării:

Fagura prelucrează datele personale în acest scop în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății (art. 5 alin. 5 litera b) Legea 133/2011).


Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante și partenerului DigitalOcean (o companie înregistrată și funcționând în Statele Unite ale Americii, cu sediul social situat în 01 6th Ave. New York,– „DigitalOcean”) – care asigură serviciile de găzduire a datelor și informațiilor operate prin intermediul Platformei.


Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop pentru o durată de 5 (trei) ani conform Legii 181/2023, cu excepția situației în care utilizatorul este parte dintr-un contract de împrumut încheiat prin intermediul Platformei Fagura pentru o durată mai mare de 24 luni, situație în care vom stoca datele și informațiile prelucrate pe toată durata existenței contractului de împrumut la care se adaugă o durată de 3 (trei) ani (în cazul unor proceduri în instanță care se prelungesc dincolo de acest termen, datele se vor prelucra până la finalizarea procedurilor, exclusiv pentru scopul procedurilor respective).

 • Gestionarea relației contractuale cu Utilizatorul și îmbunătățirea serviciilor Fagura; 

Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Prelucrăm următoarele date personale cu scopul de a răspunde tuturor solicitărilor pe care le aveți și de asemenea, pentru a ne putea îmbunătăți și dezvolta serviciile:

 • Date de contact (număr de telefon, adresă poștală, adresă de e-mail).

În plus, în vederea soluționării plângerii și nu numai, vă putem trimite mesaje cu privire la modificările aduse sau vă putem contacta în cazul în care există probleme legate de contul dvs./investiția, cum ar fi informații insuficiente privind identitatea sau erori privind plata.

Scopul și temeiul legal al prelucrării:

Fagura prelucrează datele personale în acest scop pentru executarea unui contract cu dumneavoastră (art. 6 alin. 1 litera b) teza 1 din GDPR), însă prelucrarea este necesară și pentru interesele noastre legitime sau cele ale unui terț (art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR).

Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante.

Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop numai pe durata necesară prelucrării acestor date și până la încetarea temeiului pe care Fagura se bazează la prelucrarea datelor.

 • Trimiterea de comunicări de marketing în funcție de preferințele selectate;


Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Comunicările noastre comerciale vor fi trimise periodic prin e-mail și/sau SMS, în funcție de preferințele dumneavoastră, dacă decideți să vă abonați la acestea. Atunci când ne oferiți consimțământul dumneavoastră în acest sens, veți primi informații despre cele mai noi proiecte Fagura și care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.

Scopul și temeiul legal al prelucrării:

Acest lucru se realizează doar în baza consimțământului dvs., ca persoană vizată (art. 6 alin 1 lit. a) din GDPR). Acest mecanism duce la primirea unor oferte adaptate unui client / unui segment de clienți și poate determina o distribuție neuniformă a ofertelor către baza noastră de clienți. După ce acordați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., puteți revoca oricând acest consimțământ, fără alte obligații, cu efecte pentru viitor, fără a afecta prelucrările de date deja efectuate în baza consimțământului.

Vă amintim că vă puteți retrage în orice moment consimțământul, prin dezabonarea de la comunicările comerciale, în cazul în care doriți să nu mai primiți informații despre noile proiecte Fagura/comunicări comerciale de la Fagura.

Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante.

Vom folosi datele dumneavoastră personale numai în scopurile pentru care le-am prelucrat, cu excepția situației în care considerăm că este necesar să le folosim pentru un alt scop compatibil cu scopul inițial. Dacă noul scop nu este compatibil cu cel inițial, vă vom notifica într-un timp rezonabil și vă vom informa asupra bazei legale care ne va permite să operăm această modificare.

Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop numai pe durata necesară prelucrării acestor date și până la încetarea temeiului pe care Fagura se bazează la prelucrarea datelor sau până în momentul în care decideți să vă retrageți consimțământul.

 • Raportări legale către autorități, proceduri și investigații efectuate de către autoritățile competente

Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

 • Datele din Contul de Utilizator, pe care este posibil să fim obligați prin lege să le furnizăm autorităților relevante, conform obligațiilor legale de raportare, precum și în caz de investigații efectuate de autoritățile contractante, în conformitate cu legea;
 • Răspunsul la întrebările/investigațiile formale/oficiale ale autorităților;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale de a ne conforma/ în timpul/pentru investigațiile/investigațiile efectuate în condițiile legii;
 • Audit financiar, raportare și alte obligații fiscale și pentru generarea de rapoarte care vizează îmbunătățirea modelului nostru de afaceri).

Scopul și temeiul legal al prelucrării:

Temei juridic : articolul 5 din Legea 133/2011, precum și prevederile din articolul 6 alineatul (b) GDPR (obligațiile legale ale operatorului de date) și articolul 6 alineatul (f) GDPR (interesul legitim al operatorului de date sau al terțului partener)

Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante și terților parteneri furnizori de cloud.

Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop pana la clarificare/finalizare anchete/investigații, plus 3 (trei) ani, iar pentru documentația fiscală – 10 (zece) ani începând cu anul financiar următor.

 • Protecția drepturilor/intereselor operatorului de date/proceduri de apărare/proceduri de recuperare a creanțelor/acțiuni în justiție

Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Datele din Contul de Utilizator, conform prezentei Politici

Scopul și temeiul legal al prelucrării:

Stabilirea, exercitarea și/sau apărarea drepturilor noastre legitime. Astfel de date pot fi conținute în documentația pe care ar putea fi necesar să o prezentăm în instanță/în fața autorităților relevante pentru a ne proteja interesele și drepturile legitime.

Temei juridic : articolul 6 alin. 1 lit. (c) GDPR (îndeplinirea obligațiilor contractuale rezultate din contractul de mandat) și articolul 6 alin. 1 lit. (f) GDPR (interesul legitim al operatorului de date sau al terțului partener).

Destinatari / categorii de destinatari:

Când acționăm ca și operator de date, ca regulă nu transferăm datele colectate în scopul indicat mai sus către terţi, în afara autorităților/entităților relevante și terților parteneri avocați, cesionari, furnizori de consultanță și servicii de cloud.

Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop până la finalizarea procedurilor/acțiunilor în instanță și/sau a executării hotărârii judecătorești definitive.

 • Transferul de business / operațiuni corporate

Date prelucrate / Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Datele din Contul de Utilizator, conform prezentei Politici

Scopul. Descrierea prelucrării. Temeiul legal. 

 • Administrarea, extinderea sau dezvoltarea activității Platformei / Operatorului
 • In cazul unui (potential) transfer de intreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite active) care are/au legatura cu Operatorul/Platforma, sau se realizează investiții cu privire la Operator, poate fi necesar sa dezvaluim datele dvs. posibilului cumparator al respectivelor activități comerciale sau active/investitor, pentru a asigura realizarea operațiunii; (ii) in cazul în care Operatorul (sau o parte substanțială din bunurile sale/acțiunile sale) este achizitionat de tert, sau face obiectul unor operațiuni de reorganizare (fuziune, divizare, etc.).
 • Temei juridic : art. 6 alin. 1 lit. (b) GDPR (îndeplinirea obligațiilor legale) și art. 6 alin. 1 lit. (f) GDPR (interesul legitim al operatorului de date sau al terțului-partener).

Destinatari / categorii de destinatari:

Vom putea fi nevoiți sa partajam datele dvs. cu potentialul cumparator, inclusiv consultantii/specialistii – auditori, în baza acordurilor care pot fi necesare în acest sens (ex. contract prelucrare a datelor în scopul tranzactiei), dar întotdeauna în baza unor obligații de confidențialitate asumate ferm de către acești destinatari, care vor include și asumarea aplicării măsurilor de securitate necesare pentru protectia datelor dvs. Datele vor fi transmise și consultantilor/specialistilor nostri, în temeiul unor obligații de confidențialitate și asigurare securitate date.

Durata stocării:

Vom stoca astfel datele și informațiile prelucrate în acest scop până la finalizarea relațiilor contractuale cu Utilizatorul, în cazul în care operațiunile presupun transferul către un terț.

PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom păstra datele dumneavoastră personale doar pentru perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale sau fiscale, însă perioada pentru procesarea contractelor și evidențelor legate de servicii și tranzacții nu poate fi mai mică de 5 ani, în conformitate cu art. 26 din Regulamentul 1503/2020. 

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a Datelor personale, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea Datelor personale, riscul potențial de prejudiciu cauzat de utilizarea neautorizată sau dezvăluirea Datelor personale, scopurile pentru care prelucrăm datele și dacă putem îndeplini aceste scopuri prin alte mijloace. 

CU CINE PARTAJĂM DATELE PERSONALE

În anumite circumstanțe, pentru a putea să vă furnizăm serviciile Fagura, vom partaja Datele dumneavoastră personale cu furnizorii noștri de servicii licențiați și autorizați cu care colaborăm. Atunci când partajăm datele dumneavoastră, le solicităm să asigure protecția datelor prin măsuri stricte de securitate a datelor și să nu utilizeze datele decât conform instrucțiunilor noastre precise și clare, evidențiind exact datele personale prelucrate, scopurile prelucrării, maniera de prelucrare, stocare și păstrare, aceștia nefiind autorizați să utilizeze în nicio situație datele în scopuri proprii sau pentru alte scopuri și în altă manieră decât cele specific încredințate de către noi.

Parteneri care asigură funcțiile suport/conexe necesare operării platformei de furnizare a serviciilor Platformei și către care Fagura a externalizat unele funcții suport sunt:

 • Onfido GmbH (o companie înregistrată și funcționând în Germania sub nr. HRB 211512 B, cu sediul social situat în c/o Osborne Clarke, Innere KanalstraBe 15, 50823, Koln – „ONFIDO”) – care asigură serviciile de KYC (cunoaștere a Clienților) în PFP; 
 • DigitalOcean (o companie înregistrată și funcționând în Statele Unite ale Americii, cu sediul social situat în 01 6th Ave. New York,– „DigitalOcean”) – care asigură serviciile de găzduire a datelor și informațiilor operate prin intermediul PFP;
 • Paysera LT (o societate organizată și funcționând în conformitate cu legea din Lituania, cu sediul social situat în Pilaitės av. 16, 04352 Vilnius, Lithuania, având cod al persoanei juridice 300060819), către – „Paysera” care asigură serviciile de plată.
 • Banca Comercială Victoriabank S.A., instituţie de credit organizată conform legii moldovenești ca societate pe acţiuni, cu sediul social în Chișinău, str. 31 August 1989, 141, IDNO 1002600001338, Cod BIC VICBMD2X – „Victoriabank” care asigură serviciile de plată.

Politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale partenerilor Fagura le puteți consulta accesând link-urile inserate mai jos:

UNDE STOCĂM DATELE PRELUCRATE

Toate datele și informațiile procesate de Fagura sunt stocate în centrul de date al Digital Ocean, furnizorul de Serviciilor DC Hosting cu care colaborăm, respectiv în Frankfurt, Germania. 

Toate datele și informațiile procesate de DigitalOcean pentru furnizarea Serviciilor DC Hosting sunt stocate în centre de date situate în Europa, respectiv în Frankfurt, Germania. Având în vedere că sediul DigitalOcean este 

în afara Uniunii Europene, există posibilitatea ca aceștia să transfere date personale în alte țări decât țara în care datele au fost colectate inițial. De aceea, pentru datele personale pe care le primesc din SEE și Elveția, DigitalOcean și-a certificat conformitatea cu UE-S.U.A. Privacy Shield și Elveția SUA Privacy Shield, așa cum este stabilit de Departamentul de Comerț al SUA cu privire la colectarea, utilizarea și păstrarea datelor cu caracter personal din astfel de țări. 

De asemenea, DigitalOcean utilizează în prezent clauze contractuale standard în legătură cu transferurile de date din SEE către SUA, în măsura în care UE-SUA Privacy Shield este considerat invalid și alte mijloace nu sunt încă în vigoare. 

MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR

Fagura asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm Datele personale ale Persoanelor vizate în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

Fagura asigură măsurile tehnice și organizatorice, inclusiv împotriva accesului neautorizat și a utilizării neautorizate a datelor, prin măsuri precum:  

 • mijloace specifice de securitate IT, acces limitat al personalului pe categorii de competențe/sarcini de serviciu și drept de acces;
 • măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității de către persoanele care au acces la date; 
 • paza și securitatea spațiilor în care / serverelor pe care sunt păstrate datele și documentele fizice în care se asigură stocarea datelor tale, prin măsuri fizice de securitate specifice, securitatea documentației electronice și fizice, etc.

De asemenea, Fagura a dezvoltat și implementat mai multe politici și proceduri care au rolul de a asigura o prelucrare în siguranță a datelor cu caracter personal ale Persoanelor vizate, precum: Politică privind Controlul Accesului, Politică privind Backup-ul și restabilirea datelor, Politică privind Managementul Schimbării, Politică privind curățenia biroului, Politică privind controlul criptografic, Politică privind utilizarea computerelor desktop, Politică privind clasificarea informațiilor, Politică privind Incidentele de securitate a informațiilor, Politică privind utilizarea internetului, Politică privind echipamentele mobile de calcul, Politică privind parolele, Politică privind accesul fizic, Politică de utilizare a monitorizarii sistemului, Politică privind accesul de la distanță, Procedură privind evaluarea riscurilor, Politică privind segregarea îndatoririlor și nu în ultimul rând, Politică privind accesul terților.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu furnizorii noștri) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor angajaților, pe care le partajăm cu aceștia.

 1. DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI ASUPRA DATELOR PERSONALE;

În conformitate cu dispozițiile GDPR, aveți următoarele drepturi asupra Datelor dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces: Pentru a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, puteți formula o solicitare în acest sens la următoarea adresa de e-mail: info@fagura.com;
 • Dreptul de rectificare/modificare (actualizare) a datelor: aveți dreptul la actualizarea datelor lor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, dacă acestea nu sunt exacte sau sunt incomplete. Puteți adresa o solicitare la următoarea adresa de e-mail: info@fagura.com;
 • Dreptul la opoziție: în ceea ce privește datele pe care le prelucrăm în baza interesului nostru legitim, aveți dreptul de a vă opune (din motive legate de situații excepționale) la prelucrarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Opoziția acestuia va fi analizată și prin raportare la temeiului nostru legitim specific aplicabil prelucrării. Puteți formula o cerere de opoziție prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: info@fagura.com;
 • Dreptul de ștergere: Ne puteți contacta în orice moment pentru a solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, la următoarea adresa de e-mail: info@fagura.com. Acest proces poate fi aplicat în oricare dintre situații: 
 • Datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate; sau
 • V-ați retras consimțământul pentru prelucrarea în continuare a datelor și nu mai putem prelucra aceste date pe baza altui temei legal; sau
 • Datele personale sunt prelucrate contrar legii. 

Datele dvs. personale nu vor putea fi șterse, dacă suntem obligați  să le păstrăm / prelucrăm potrivit legii, sau interesului nostru legitim care nu aduce atingere drepturilor și intereselor fundamentale ale persoanei vizate.

 •  Dreptul de restrictionare a folosirii datelor cu caracter personal: Puteți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate pe durata prelucrării sesizărilor cu privire la exactitatea, actualitatea datelor sale și legalitatea prelucrării acestora și atunci când, deși Fagura nu mai are nevoie de datele acestuia, trebuie să le păstreze în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție. Pentru restricționarea prelucrării datelor, puteți transmite o solicitare la următoarea adresa de e-mail: info@fagura.com;
 • Dreptul la retragerea consimțământului – Pentru scopul prelucrării care are ca temei legal consimțământul dumneavoastră, puteți  formula o solicitare de retragere a consimțământului prin e-mail la următoarea adresă: info@fagura.com.

În cazul în care considerați că vă sunt lezate drepturile și interesele protejate de GDPR, vă puteți adresa cu diverse întrebări și clarificări către CNPDCP., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Republica Moldova www.datepersonale.md

Investiția în proiecte de finanțare participativă implică riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția dvs. nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor stabilite în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, investiția dvs. nu este acoperită de schemele de compensare a investitorilor stabilite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit. Acesta nu este un produs de economisire și vă sfătuim să nu investiți mai mult de 10% din capitalul dumneavoastră net în proiectele de finanțare participativă. Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați pierderi.