Platforma de crowdfunding și investiții Fagura primește aprobarea de a intra pe piața românească

Fagura, platforma fintech pentru crowdfunding și investiții, anunță obținerea autorizației de la Autoritatea de Supraveghere Financiară de a-și începe operațiunile în România, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1503 și legea nr. 244/2022. Obținerea autorizației de furnizor de servicii de finanțare participativă (crowdfunding) reprezintă o realizare semnificativă care marchează începutul expansiunii Fagura în piața financiară românească sub domeniul Fagura.ro, aducând cu sine oportunități interesante atât pentru investitori, cât și pentru împrumutați. Sprijinită de parteneri de prestigiu precum BERD, PNUD, USAID, UKAID și EFSE acest pas următor în dezvoltarea noastră aduce încredere suplimentară pieței din România.

Despre Fagura

Lansată în 2019 în Moldova, platforma fintech Fagura și-a consolidat deja o reputație solidă prin utilizarea tehnologiei de vârf, care merge mână în mână cu transparența, incluziunea financiară și angajamentul față de aspectele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), în ceea ce privește finanțarea proiectelor din domeniul economiei verzi, comerțului electronic și sprijinirea afacerilor dezvoltate de femei. Fagura oferă facilități de crowdfunding și investiții, făcând legătura între investitori și companii mici care doresc să investească în dezvoltarea afacerii. Obiectivul platformei este de a oferi soluții financiare accesibile și echitabile generației tinere de antreprenori, cu un mindset orientat spre dezvoltare și success. Fagura.ro va oferi o opțiune de finanțare online adaptată pentru companiile românești mici și micro, permițând în același timp investitorilor să aleagă companiile în care doresc să investească pe baza planului de afaceri detaliat pus la dispoziție direct în platformă. Investitorii au opțiuni de utilizare a funcționalităților investiționale, precum Auto-Invest și Secondary Market.

Viziunea fondatorilor Fagura

Succesul Fagura de până acum se datorează, în mare parte, conducerii fondatorilor – CEO Tudor Darie și COO Cristian Pașa. Viziunea, experiența și angajamentul lor față de inovația financiară au fost hotărâtoare în creșterea și succesul Fagura. Tudor Darie este un antreprenor în serie cu investiții anterioare în fintech, digital media, digital marketing și servicii IT – un background important pentru o perspectivă strategică a creșterii companiei. Cristian Pașa, cu o experiență de cinci ani la Bloomberg și, deasemenea, în alte startup-uri fintech, ajută semnificativ la dezvoltarea strategiilor operaționale ale companiei. Experiența lor combinată formează o echipă de management dinamică, un element cu rol esențial în succesul Fagura.  

Importanța extinderii transfrontaliere

„Extinderea în România reprezintă o treaptă semnificativă în călătoria Fagura. Această mișcare strategică aduce cu sine mai multe avantaje: diversificarea bazei de clienți, o creștere semnificativă a numărului de potențiali investitori și debitori și, nu în ultimul rând, primul nostru pas pe arena Uniunii Europene. Este o piață nouă, cu multe oportunități, dar și cu provocări. Pregătim lansarea oficială a proiectului pe piața din România în următoarele două luni, extinzând astfel activitatea și impactul proiectului”.

Tudor Darie, CEO Fagura

Impactul potențial asupra industriei financiare românești

„Lansarea Fagura în România va avea un impact transformator important asupra peisajului financiar local. Ne vom concentra, pentru început, pe finanțarea  întreprinderilor micro și mici și vom extinde ulterior oferta și pentru alte segmente ale pieței, în ceea ce privește opțiunile de finanțare”.

Cristian Pașa, COO Fagura

Cu o strategie de evaluare a riscurilor care include bonitatea atât a companiei, cât și a administratorului, precum și un sistem solid de scoring, Fagura devine o oportunitate atractivă pentru companiile cu acces limitat la produsele de creditare. Cu un sistem de aplicare și depunere a cererii rapid și exclusiv online, Fagura este un promotor al incluziunii financiare.

Un aspect important îl reprezintă oportunitățile de investiții pe care le oferă atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Finanțarea participativă oferă românilor posibilitatea de a-și diversifica portofoliile și explora opțiuni alternative, cu randamente competitive față de metodele tradiționale de economisire sau investiție.

Obținerea licenței de activitate

Aprobarea din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) evidențiază devotamentul Fagura pentru conformarea la reglementările naționale, precum și capacitatea sa de a activa într-un cadru regulatoriu financiar matur. Elementele cheie ale acestui proces de aprobare au inclus demonstrarea produsului și a tehnologiei de funcționare, precum și a unui plan de afaceri solid pe termen mediu și lung, capabilități dovedite de evaluare a riscurilor, stabilirea unei entități juridice în România și angajamentul ferm față de transparență și raportare.

Pregătirea dosarului pentru obținerea autorizației de finanțare participativă a fost posibilă grație consilierei juridice oferită de CEE Attorneys / Boanță, Gîdei și Asociații. Expertiza juridică în domeniul fintech și înțelegerea cuprinzătoare a reglementărilor financiare românești au jucat un rol crucial în consiliere Fagura prin procesul de aplicare. Profesionalismul echipei de avocați a contribuit semnificativ la obținerea acestui rezultat.

Extinderea Fagura în România este un moment determinant în dezvoltarea companiei, care va duce la creșterea comunității de investitori și a peisajului antreprenorial. Platforma va îmbunătăți arena fintech din România și calitatea serviciilor financiare.

Fagura.com a fost lansată în mai 2019 și este prima platformă de investiții alternative în împrumuturi, cu un scoring automatizat ce permite luarea deciziilor în mai puțin de 1 secundă. Platforma a fost premiată în domeniul Fintech la mai multe evenimente naționale și regionale: Top 3 best FinTechs, 2019 (Romania), Brandul anului în FinTech, 2020 și 2021 (Moldova), Startup-ul cu cel mai mare impact, 2020 și 2023 (Moldova), dar și câștigători ai Acceleratorului InnovX BCR (2022), The Next 100 Global Companies (by Global Banking & Finance Review) sau premianți la Euro-Asian Startup Awards 2022.

Fagura, the Crowd Lending and Investment Platform, Gains Regulatory Approval for Expansion into Romania

Fagura, a pioneering fintech platform, is thrilled to announce its recent regulatory approval from the Financial Supervisory Authority in Romania, under Regulation (EU) 2020/1503 and Romanian Law no. 244/2022. The attainment of the Authorisation as a crowdfunding service provider is a milestone achievement that marks the beginning of Fagura’s expansion into the Romanian financial market under the Fagura.ro domain, bringing with it exciting opportunities for both investors and borrowers. Supported by prestigious partners such as UNDP, USAID, EBRD, EFSE and UKAID, this next step in our development brings added confidence to the Romanian market.

About Fagura

Launched in 2019 in Moldova, the fintech platform Fagura has already built a strong reputation through cutting-edge technology, coupled with transparency, financial inclusion, and ESG support, in financing green economy projects, e-commerce, and businesses developed by women. Tested and validated in the Republic of Moldova, Fagura facilitates crowdfunding and investment, connecting individual investors with borrowers seeking funding for various purposes, focusing on small business financing. The platform’s mission is to provide accessible and fair financial solutions to the community they are part of – a new generation of professionals and entrepreneurs with a mind setup for growth, innovation and a deep sense of togetherness. With a first step into social lending, the platform aims to evolve into a virtual financial space offering digital financial solutions and revolutionizing the way people access and manage their finances. The platform fagura.ro will offer an online financing option tailored for small and micro Romanian companies, at the same time allowing investors to choose the companies to invest in based on the detailed business plans made available, with options to use Auto-Invest functionality or Secondary Market.

The Visionaries Behind Fagura’s Success

The success of Fagura’s expansion can be attributed to the exceptional leadership of its key figures, including CEO Tudor Darie and COO Cristian Pasa. Their vision, experience, and commitment to financial innovation have been instrumental in Fagura’s growth and success. Tudor Darie is a serial entrepreneur with prior successes in fintech, digital media, digital advertising, and IT services, providing him with the strategic insight crucial for Fagura’s growth. Cristian Pasa, with a five-year stint at Bloomberg and experience in a fintech startup, has been key in shaping the company’s operational strategies. Their combined expertise forms a dynamic leadership team that has been instrumental in Fagura’s success.

The Importance of Cross-Border Expansion

„Expanding into Romania represents a significant phase in Fagura’s journey. This strategic move is poised to bring several advantages: diversification of the client base, a steep increase in the number of potential investors and borrowers, and, last but not least, our first step into the European Union arena. It’s a new, exciting, but challenging territory. We are also preparing to officially launch the project in the Romanian market within the next two months, further extending our reach and impact”.

Tudor Darie, CEO of Fagura

The Potential Impact on the Romanian Financial Industry

“Fagura’s expansion into Romania has the opportunity to have a transformative impact on the local financial landscape. Focusing solely on funding small enterprises, Fagura will increase the choice of financing options on the market”. 

Cristian Pasa, COO of Fagura

With a risk assessment strategy that includes creditworthiness of both company and administrator  as well as a solid credit scoring system, it is an opportunity provider to companies with more difficult access to lending products. With a seamless and fast online application process, Fagura is a promoter of financial inclusion.

One important aspect is the investment opportunities it offers to both private individuals and companies – Romanians can now diversify their portfolios and explore this alternative option offering competitive returns that may not be available through traditional savings accounts or deposits. 

Acquiring Regulatory Approval

The approval from Romania’s Financial Authority  highlights Fagura’s dedication to regulatory compliance and its ability to navigate mature financial regulations. Key elements of this approval process included demonstrating a robust product and technology as well as a  solid business plan for the medium and long term, proven risk assessment capabilities, establishing a legal entity in Romania, and committing to transparency and reporting.

The successful application of Fagura for the EU Crowdfunding Authorisation was made possible through the expert legal counsel provided by CEE Attorneys / Boanță, Gadei și Asociații. Their diligent effort, legal expertise in the specific area of fintech and the comprehensive understanding of Romanian financial regulations played a crucial role in guiding Fagura through the application process which led to this significant milestone of their journey.

Fagura’s expansion into Romania is a defining moment in the company’s development and if executed well, it will lead to the growth of the community and the entrepreneurial landscape. The company remains committed to having a significant role in the Romanian fintech arena and to reshaping the future of financial services. 

Fagura.com was launched in May 2019. The platform features automated scoring that enables decision-making in less than one second. It has been recognized with multiple awards in the Fintech sector at both national and regional events: Top 3 Best FinTechs in 2019 (Romania), FinTech Brand of the Year in 2020 and 2021 (Moldova), and the Startup with the Greatest Impact in 2020 and 2023 (Moldova). Additionally, Fagura.com was a winner of the InnovX BCR Accelerator in 2022, named among The Next 100 Global Companies by Global Banking & Finance Review, and received accolades at the Euro-Asian Startup Awards in 2022.

Investiția în proiecte de finanțare participativă implică riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția dvs. nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor stabilite în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, investiția dvs. nu este acoperită de schemele de compensare a investitorilor stabilite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit. Acesta nu este un produs de economisire și vă sfătuim să nu investiți mai mult de 10% din capitalul dumneavoastră net în proiectele de finanțare participativă. Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați pierderi.